08-11-2010

Vlinderen

Huiswerkopdracht: Vlinderopdracht. Ga eens een tijdje, op allerlei dingen letten in je omgeving die je – op wat voor manier dan ook – aanspreken op het gebied van werken. Wat is je ambitie? Kijk naar van alles: de krant, de tv, op straat, als je een boek leest, als je met mensen praat enzovoorts, en vraag je steeds af of iets van wat je mensen ziet doen je aandacht vraagt. Kijk vanuit je gevoel, trekt wat ik zie op één of andere manier mijn aandacht. Dit kan ook een onderdeel van werk betreffen, zoals een bepaalde activiteit, of een bepaalde doelgroep, die je aanspreekt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iets in wat een stratenmaker, bloemenkoopman of sportleraar etc. doet je aanspreekt.
Verzamel beelden van je vlinder-impressies (foto’s, afbeeldingen, tekeningen) en plak deze op.