03-03-2008

VOORBEELD SOLLICITATIEBRIEF

Eigen naam
Adres
Postcode en woonplaats

Naam bedrijf
De heer of mevrouw
Adres
Postcode en woonplaats

Plaats en datum


Betreft: Sollicitatie naar (functie), vacaturenummer, krant (datum)

Geachte heer, mevrouw achternaam,

Inleiding:

probeer eens iets anders dan: "Naar aanleiding van..." Schrijf iets dat je is opgevallen in de advertentie/op de website..

Motivatie:

waarom solliciteer je op deze advertentie, probeer te motiveren waarom je juist bij dat bedrijf wilt werken.

Kwaliteiten:

Welke speciale vaardigheden heb je te bieden, wat maakt jou uniek voor deze functie? Sluit aan op de functie eisen.

Afsluiting:

Maak duidelijk dat je je graag voor deze functie wilt inzetten. En dat hun reactie tegemoet ziet.

Met vriendelijke groet

Handtekening

Je naam

Bijlage: curriculum vitae


Solliciteren per email

Er zijn bedrijven en werving en selectiebureaus die hun vacatures op maar twee manieren bekend maken:

  • op hun eigen website onder "vacatures"
  • Met een advertentie in de krant met melding van de vacature vergezeld van de mededeling zie voor nadere omschrijving en sollicitatie www.eigenwebsite.nl

Het beste is om je brief en cv als bijlage in een veel gebruikt programma, bijvoorbeeld Word, mee te zenden.

Tip

  • Als je dit voor de eerste keer doet is het goed om eerst eens aan je eigen emailadres een sollicitatie met de 2 bijlagen te zenden als test, dan kun je zien hoe de bijlagen eruitzien nadat je ze hebt geopend.
  • Zorg ervoor dat je eigen emailadres duidelijk een adres van jou en dus geen fantasie naam, dat is bij het solliciteren niet professioneel.